Akoestiek Food Basics

Om de akoestiek te verbeteren hebben wij diverse akoestische elementen voorgesteld en geleverd.
Hierbij was het de uitdaging om het ruimtelijk karakter van het bedrijfspand te behouden.

Er zijn elementen aangebracht van o.a. BuzziSpace, Hey Design en Palmberg.

Tags
Food Basics, project, zakelijk